Từ điển, dịch văn bản, trang web, hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ Dictionary, translate documents, web with 40 languages

Hướng dẫn sử dụng:
- Nhập từ khóa hoặc đoạn văn bản hoặc link một trang web bạn cần dịch vào khung bên dưới.
- Chọn ngôn ngữ bạn muốn dịch(Từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc bất cứ ngôn ngữ nào), click vào "Hoán đổi" nếu bạn muốn dịch ngược lại(Từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc bất cứ ngôn ngữ nào)
- Click vào Dịch.


Từ điển, dịch văn bản, trang web, hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ Dictionary, translate documents, web with 40 languages

Ngôn ngữ hiện có cho bản dịch:

Tiếng Ả-rập Tiếng An-ba-ni Tiếng Anh Tiếng Ba Lan Tiếng Bồ Ðào Nha Tiếng Bungary Tiếng Catalan Tiếng Croatia Tiếng Ðan Mạch Tiếng Do Thái Tiếng Ðức Tiếng Extônia Tiếng Galicia tiếng Hà Lan Tiếng Hàn Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ) Tiếng Hung-ga-ri Tiếng Hy Lạp Tiếng Indonesia Tiếng Latvia Tiếng Lituani Tiếng Malta Tiếng Na Uy Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Pháp Tiếng Phần Lan Tiếng Phi-lip-pin Tiếng Rumani Tiếng SécTiếng Slovak Tiếng Slovenia Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Thái Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Thụy Ðiển Tiếng Trung Quốc Tiếng Ukraina Tiếng Việt Tiếng Xéc-bi Tiếng Ý